podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

2.12.2016

„Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności”

 
To tytuł projektu dotyczącego 15 Inicjatyw Obywatelskich realizowanych w różnych częściach Polski, m.in. w Pile.
Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i obejmuje 11 gmin, leżących w 6 województwach.
Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych, a pilska inicjatywa dotyczy gospodarowania wodami opadowymi. 
 
„Tworząc w Pile ogrody deszczowe zagospodarowujemy wody opadowe” takie hasło przyświeca działaniom Spółki MWiK w Pile. Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie podtopieniom lokalnym występujących regularnie po nawalnych opadach, poprzez stworzenie w obrębie występującej niecki przy ul. Podgórnej ogrodu deszczowego. Takie rozwiązanie przyczyni się  do zwiększenia retencji opadowej do gruntu. Poprzez zastosowanie m.in. roślin hydrofitowych będzie następowało naturalne oczyszczenie wód opadowych z zanieczyszczeń pochodzenia drogowego, dodatkowo ograniczając ładunek nieczystości wprowadzanych do środowiska. Zadanie jest w trakcie realizacji, ale na ostateczny efekt działań MWiK, przyjdzie nam poczekać do wiosny przyszłego roku.
 
„Od pokoleń dla dobra przyrody popieramy retencjonowanie wody” to tytuł drugiego pomysłu Spółki MWiK, który zyskał poparcie mieszkańców Piły. Wybrany obszar wokół kolejnego odcinka ul. Podgórnej w Pile, stanowią tereny podmokłe, na których w związku ze złym zagospodarowaniem występują lokalne podtopienia, o zwiększonej intensywności podczas nawalnych deszczy. Celem inicjatywy jest zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych bezpośrednio do sieci, poprzez wykorzystanie istniejących mokradeł i pól infiltracyjnych, jako miejsca retencjonowania i infiltracji wód, odciążając występujące przeciążenia na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Podgórnej. Całość działań przyczyni się również do uporządkowania  przestrzeni miejskiej, poprzez stworzenie na zaniedbanym terenie, miejsca o użytkowych aranżacjach krajobrazowych i wartościowym ładunku edukacyjnym. Realizacja inicjatywy zaplanowana jest na II i III kwartał 2017 roku.
 
 

 

„Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności”


Aktualności
Czy wiesz, że...?

W miastach Mohendżo-Daro, Harapa  i innych w Dolinie Indusu już w latach 3000 ÷ 2500 p.n.e. istniały łaźnie parowe, pływalnie, toalety domowe, ogrzewanie ciepłym powietrzem, kryte kanały ściekowe oraz zsypy na śmieci.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.