podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Inwestycje prowadzone w Spółce MWiK w Pile zmierzają do poprawy świadczonych usług oraz do uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej poprzez wykonanie nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do zabezpieczenia teraźniejszych i przyszłych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Inwestycje Spółki MWiK Piła w 2021 r.:

  1. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Młodych,
  2. Sieć wodociągowa w ul. Bydgoskiej,
  3. Sieć wodociągowa w ul. Okólnej,
  4. Sieć wodociągowa i kanalizacji w ulicach: Dalekiej, Widok, Nad Gwdą,
  5. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jastrzębiej, Przepiórczej i Ceramicznej,
  6. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicach: Młodych, Śmiłowskiej, Fabrycznej i Węglowej (renowacja rurociągu),
  7. Sieć wodociągowa w ul. Żytniej,
  8. Fotovoltaika ok. 100 kWp-SUW Wałecka 20,
  9. Garaż na wóz specjalistyczny przy ul. Śmiłowskiej 15.


Aktualności
Czy wiesz, że...?

Rzymianie bardzo dbali o higienę. W każdym rzymskim obozie wojskowym budowano latryny spłukiwane bieżącą wodą z pobliskich strumieni, a w stałych obozach – również  łaźnie.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.