podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

9 listopada 2017

„W pilskiej sieci nie ma śmieci”

„W pilskiej sieci nie ma śmieci” warsztaty edukacyjne realizowane przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile.

Celem warsztatów było propagowanie wiedzy na temat właściwego korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej. Postępując zgodnie z obowiązującymi zasadami unikamy uciążliwych awarii, bardzo szkodliwych dla środowiska naturalnego oraz kosztownych dla mieszkańców.

Dlaczego niektóre śmieci są „kłopotliwe”?

Wrzucane do sieci kanalizacyjnej śmieci tworzą zatory i sprzyjają namnażaniu się bakterii w odpływach, resztki jedzenia przyciągają szczury, a niedopałki papierosów poprzez zawarte w nich substancje chemiczne szkodzą pożytecznym mikroorganizmom oczyszczającym ścieki w biologicznej części oczyszczalni. Niektóre śmieci i substancje wrzucane do kanalizacji stanowią zagrożenie dla organizmów wodnych żyjących w wodach powierzchniowych, do których odprowadzane są oczyszczone ścieki. Węglowodory ropopochodne, stanowiące składnik olejów silnikowych są silnymi truciznami dla większości organizmów żyjących w środowisku wodnym. Jedna kropla ropy naftowej skutecznie zanieczyszcza 1000 litrów wody. Wprowadzenie takich substancji do sieci kanalizacyjnej może stwarzać również niebezpieczne warunki dla pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną. Wrzucane do kanalizacji zużyte igły to potencjalne zagrożenie zranienia i zakażenia groźnymi chorobami dla pracowników serwisujących sieć i obiekty kanalizacyjne, a zużyte oleje wlewane do kanalizacji tężeją i tworzą trudne do usunięcia zatory.

Niektóre skutki nieprawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej:

  • wybijanie ścieków w piwnicy budynku,
  • zapychanie rur kanalizacyjnych w konsekwencji brak odprowadzenia ścieków ,
  • uciążliwy i przykry zapach z kanalizacji, 
  • wzrost populacji szczurów w kanałach.

Pamiętajmy:

  • usuwanie awarii jest czasochłonne i kosztowne
  • naprawy sieci kanalizacyjnej często powodują utrudnienia w ruchu drogowym
  • awarie uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z sieci kanalizacyjnej
  • więcej awarii sieci kanalizacyjnej to w konsekwencji wyższe opłaty za odprowadzanie ścieków

Każdy użytkownik sieci kanalizacyjnej może mieć wpływ na zmniejszenie ilości awarii sieci kanalizacyjnej poprzez samodyscyplinę i przestrzeganie zasady, by nie wrzucać śmieci do toalety. Przestrzegając zasady „W pilskiej sieci nie ma śmieci” działamy dla naszego dobra i dobra naszego portfela!

 

Prezentacja MWiK:

Warsztaty edukacyjne - W pilskiej sieci nie ma śmieci.pdf

 

 

 

Przedsięwzięcie pn.: „W pilskiej sieci nie ma śmieci - edukacja mieszkańców aglomeracji Piła o zapobieganiu katastrofom ekologicznym - forum dyskusyjne, aplikacja mobilna, spot, warsztaty i działania upowszechniające” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
www.wfosgw.poznan.pl

 

zdjęcie z warsztatów
zdjęcie z warsztatów
zdjęcie z warsztatów
zdjęcie z warsztatów
zdjęcie z warsztatów
zdjęcie z warsztatów
zdjęcie z warsztatów
zdjęcie z warsztatów
Aktualności
Czy wiesz, że...?

Epidemie cholery regularnie nawiedzające Londyn w XIX w. spowodowane były skażeniem ściekami studni w londyńskiej dzielnicy Soho. Udowodnił to lekarz John Snow w 1854 r. W 1858 r. parlament podjął decyzję o budowie nowego systemu odprowadzania ścieków (ścieki spławiano w czasie odpływu do morza).

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.